Pages

Sunday, July 29, 2012

९ मापदंड व श्रद्धावानांच्या नऊ समान निष्ठा

परम पूज्य बापूंनी दिलेली ९ मापदंड 

१. आन्हिक दररोज दोन वेळा करणे .
२. आन्हिक , रामरक्षा ,सद्गुरुगायत्रीमंत्र , सद्गुरुचलीसा , हनुमानचलीसा , व दत्तबावनी तोंडपाठ असणे व पुस्तकात न बघता म्हणता येणे . चार महिन्यांतून कमीत कमी एक रामनाम वही लिहून पूर्ण करणे व रामनाम बँकेत जमा करणे .
३. बरोबरच्या व हाताखालील सहकार्यांशी उन्मत्तपणे व उद्धटपणे न वागणे . सहकार्यांची किव्हा हाताखालील व्यक्तींची चूक झाल्यास त्यांना जरूर त्याबद्दल ताकीद द्यावी परंतु अपमान करू नये .
४. उपसनांच्या वेळेस त्या स्थळी 
असणा-या   प्रत्येकाने " आपण उपासनांच्या वर आहोत किव्हा आपल्यास उपासनेची आवश्यकता नाही " असे वर्तन करू नये .
५. बोलण्यापेक्षा , बडबडीपेक्षा कोण भक्ती व सेवेच्या कार्यक्रमात किती जीव ओतून सहभागी होतो , हे माझ्या दृष्टीने महत्वाचे आहे .
६. ह्या विश्वामध्ये कुणीही मानव " आपण अद्वितीय आहोत व आपली जागा दुसरा कुणीही घेऊ शकत नाही किंवा आपल्यासारखे कार्य करू शकत नाही " , असे म्हणू शकत नाही व असे कुणीही मानु नये .
७. श्रद्धावानांच्या नऊ समान निष्ठा त्याला मान्य असल्याच पाहिजेत व त्याच्या आचरणातही असल्याच पाहिजेत .
८. चूक झाल्यास चूक सुधारण्याची तयारी पाहिजे .
९. परपीडा कधीच करता कामा नये .
माझ्या लाडक्या श्रद्धावान मित्रांनो , आपल्या समोर श्रीरामचरीताचाच आदर्श असला पाहिजे व त्यामुळे " पावित्र्य हेच प्रमाण " ह्याच मुलभूत सिद्धांतानुसार प्रत्येकाचे आचरण असले पाहिजे व वरील नऊ गोष्टी ज्याच्याकडे नाहीत , तो माझ्या जवळचाच काय , परंतु दुरान्वयाने संबंध असणाराही असू शकत नाही , हा माझा ठाम निश्चय आहे . तुमच्या हातात मी आज " मला काय आवडते व काय आवडत नाही " ह्याचा निश्चित मापदंड दिलेला आहे व हे मापदंड वापरूनच माझ्याशी निगडीत असणारे प्रत्येक कार्य व यंत्रणा राबविले गेले पाहिजेत ...!

श्रद्धावानांच्या नऊ समान निष्ठा --


१) श्रीमदपुरुषार्थ ग्रंथराज

२) हरी ओम

३) गायत्री मंत्र

४) पुनर्जन्माचा सिद्धांत अर्थात कर्माचा अटळ सिद्धांत 

५) त्रिपुरारी त्रिविक्रम चिन्ह 

६) गंगामाता व गोमाता 

७) धार्मिक कार्यप्रसंगी वेष 

(पुरुषांसाठी श्वेत लुंगी , श्वेत झब्बा / सदरा / शर्ट, महिलांसाठी साडी / 

पंजाबी ड्रेस, दोघांसाठीही श्वेत उपरणे आवश्यक )

८) गोवर्धन उदी

९) अनिरुद्ध हाच सर्वोच्च सखा, पिता व त्राता

No comments:

Post a Comment